A'LEM-İ ÜLEMÂ


A'LEM-İ ÜLEMÂ
Alimlerin âlimi. Alimlerin en çok bilgilisi, büy

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.